جراحی چربی پهلو

جراحی چربی پهلو جراحی چربی پهلو یکی ازجراحی های زیبایی برای لاغری  شکم وپهلو می باشد همان گونه که می دانید چاقی در ناحیه کمرباعث می شود  فرد کوتاه قدتر به نظر برسد وهمین امد موجب می شود  اندام فرد بهم ریخته نشان داده شود  همچنین وجود چربی اضافه در پهلو وشکم باعث می شودکه […]

read more »