جراحی بینی فانتزی

درباره جراحی بینی فانتزی جراحی بینی فانتزی از عمل هایی است که در گذشته مورد استقبال بسیاری از افراد قرار گرفته بود. البته امروزه هم طرفدار خاص خود را داشته و برخی از افراد تمایل به انجام آن را دارند. بینی فانتزی به بینی عروسکی نیز معروف می باشد. در این جراحی بینی تا جای […]

read more »