تزریق چربی

تزریق چربی چیست ؟ تزریق چربی فرایندی است که برای جوانسازی صورت و افزایش حجم گونه، لب و سینه ها مورد استفاده قرار می گیرد.(  جراح خوب برای جوانسازی صورت ) در این فرآیند چربی از بخشی از بدن که چربی های اضافی دارد گرفته شده و به عنوان یک پرکننده در بخش هایی از […]

read more »