لیفت گردن

لیفت گردن چیست ؟ گردن ، یکی از اولین مکان هایی است که آثار پیری در آن نمایان می شود ؛ زیر چانه چرب ، خطوط و چین و چروک های عمودی و افقی ، همگی دست به دست هم می دهند تا چهره ما پیرتر به نظر برسد ؛ لیفت گردن ، شکل ظاهری […]

read more »