لیفت پیشانی

همه چیز درباره لیفت پیشانی لیفت پیشانی ، نوعی جراحی زیبایی می باشد. این جراحی برای برداشتن چربی و پوست اضافی و محکم کردن ماهیچه های ناحیه پیشانی انجام می شود. این عمل را می توان برای ترمیم ابروهای افتاده یا شیارهای عمیق بین چشم ها مورد استفاده قرار داد. این جراحی اغلب به همراه […]

read more »