جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی یعنی چه ؟ جراحی بینی گوشتی : به طور کلی بینی ها به دو دسته گوشتی و استخوانی تقسیم بندی شده اند. این دسته بندی بر اساس میزان ضخامت پوست بینی بوده و در نتیجه جراحی بینی تاثیرگذار خواهد بود. در حقیقت پوست بینی گوشتی ضخیم تر است و غضروف آن استحکام […]

read more »