پولیپ بینی

همه چیز درباره پولیپ بینی منظور از پولیپ بینی ، توده هایی نرم شبیه به قطرات اشک یا انگور آویزان می باشد که باعث بروز درد در افراد نمی گردد ؛ آن ها درون پوشش داخلی حفره های بینی و سینوس ها قرار گرفته اند ؛ امکان بروز پولیپ ها در هر سن وجود دارد […]

read more »