پیکرتراشی

پیکرتراشی : امروزه بسیاری از افراد با اضافه وزن مواجه هستند که حتی با رژیم غذایی و ورزش هم قادر به از بین بردن و کاهش آن نمی باشند.