پروتز لب

پروتز لب ، به هر تکنیکی اطلاق می شود که لب های شما را پرتر ، برجسته تر و زیباتر می نماید ؛ پروتز لب معمولا با روش های تزریقی انجام می شود