لیفت گردن

لیفت گردن : گردن ، یکی از اولین مکان هایی است که آثار پیری در آن نمایان می شود ؛ زیر چانه چرب ، خطوط و چین و چروک های عمودی و افقی ، همگی …