لیفت و پروتز سینه بطور همزمان

لیفت و پروتز سینه بطور همزمان روشی برای خانم هایی است که میخواهند همزمان این دو جراحی را انجام دهند .سینه های خود را همزمان لیفت و بزرگ ک…