لیفت صورت با عمل

بعد از لیفت صورت با عمل فرد در پوست خود تورم خواهد داشت پس از حدود دو هفته، تورم‌ها به مرور زمان کمرنگ می‌شوند و کمتر جلب توجه می‌کنند.