لیفت ابرو

 ليفت ابرو ، یکی از عمل های زیبایی است که به کمک اصلاح موقعیت ابروها ، موجب تناسب صورت و افزایش جذابیت آن شده و دیگر چهره افراد خسته و عصبانی نخواهد بود