روتوش بینی

منظور از روتوش بینی اعمال تغییراتی جزئی بر روی بینی می باشد. بینی ممکن است بعد از جراحی بینی دچار مشکلات و ایراد شود