جراح پلک خوب در تهران

جراح پلک خوب در تهران با داشتن مهارتهای  کافی ودانش کافی در زمینه جراحی باید بتواند بهترین جراحی را برای بیمار خود انجام دهد و درهنگام انجام جراحی پلک دقت و صداقت لازم را در این زمینه با بیمار خود داشته باشد و در جلسه مشاوره اطلاعات لازم را در مورد جراحی به بیمار خود ارائه دهد. دکتر حیدری ، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی ، یکی از بهترین جراحان زیبایی تهران است.