جراح پلاستیک

یک جراح پلاستیک ، پزشکی است که در زمینه تعاملات بیمار ، مراقبت و درمان آسیب دیدگی ها و تکنیک های جراحی پایه و نیز زمینه های تخصصی از قبیل