جراحی ژینوپلاستی

در جراحی ژینوپلاستی تواند تغییر زیادی در چهره فرد ایجاد کند و موجب زیبا شدن، ایجاد تناسب و تقارن اعضای صورت در چهره فرد می شود…