جراحی پهلو

جراحی پهلو یکی از جراحی های است که برای لاغری در ناحیه شکم وپهلواز آن استفاده می شود امروزه روشهای زیادی برای لاغری وجود دارد …..