جراحی شکم چاق

جراحی شکم چاق اقدامی تهاجمی برای صاف و کشیده کردن شکم به وسیله ی خارج کردن پوست وچربی اضافی و سفت کردن عضلات جدار شکم است.