جراحی زیبایی ران

جراحی زیبایی ران یکی دیگر از عمل های زیبایی بدن است که طی آن چربی های اضافی این ناحیه برداشته شده و پوست باقی مانده و اضافی نیز حذف می شود.