جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی به جراحی اطلاق می شود که در آن بینی، دارای پوست ضخیم بوده و منافذهای باز بر روی پوست آن وجود دارد. در این روند، نوک بینی گوشتی بیمار بالا برده می شود و غضروف بینی نیز تقویت می گردد. اما بهتر است بدانید به طور کلی بینی ها به دو دسته گوشتی و استخوانی تقسیم بندی شده اند. این دسته بندی بر اساس میزان ضخامت پوست بینی بوده و در نتیجه جراحی بینی تاثیرگذار خواهد بود. در حقیقت پوست بینی گوشتی ضخیم تر است و غضروف آن استحکام پایینی دارد. بنابراین به منظور جلوگیری از برگشت بینی یا افتاده شدن آن ، غضروف گذاری انجام شده و گرافت ها تقویت خواهند شد.