تزریق ژل

تزریق ژل یکی از متد های جوانسازی پوست است که برای افراد مختلف در هر سن و جنسیتی صورت می گیرد. این تزریق به افزایش حجم قسمت های مختلف کمک کرده …