تزریق چربی به صورت

تزریق چربی به صورت : با بالا رفتن سن ، در اثر از دست رفتن چربی زیر پوستی ، فرو رفتگی هایی در صورت نمایان می شود.چربی با گذر زمان ، به سمت