بهترین جراح پروتز سینه درتهران

بهترین جراح پروتز سینه درتهران ، علاوه بر دوره جراحی عمومی باید دوره فوق تخصص پلاستیک را نیز سپری کند و موفق به دریافت مدرک از مراکز دانشگاهی معتبر شده باشند و همچنین آن ها باید در این زمینه مهارت و تجربه کافی را نیز به دست آورند. در چند سال اخیر متقاضیان جراحی زیبایی سینه بسیار افزایش پیدا کرده است ؛