بهترین دکتر جراح بینی گوشتی در تهران

بهترین دکتر جراح بینی گوشتی در تهران قبل از هر اقدامی اطلاعات و آگاهی های لازم را به بیمار خود می دهد و او را از نتیجه جراحی تا جای ممکن آگاه می کند.