بهترین جراح بینی تهران

بهترین جراح بینی تهران کسی است که بیمار از نتیجه جراحی خود رضایت کامل داشته باشد. برخلاف تصورخیلی افراد عمل بینی تنها یک عمل زیبایی مطلق نیست