نتایج عمل جراحی زیبایی رانشما می توانید نتایج حاصل از جراحی را بلافاصله بعد از جراحی مشاهده کنید. البته شما باید برای دیدن نتیجه نهایی و کامل این جراحی  چند ماه صبرکنید.پس عمل جراحی لیفت ران کیفیت پوست ظاهر وهم از لحاظ احساس بهبود پیدا می‌کند.

باید گفت که نتایج این جراحی  پر دوام است و اگر شما وزن خود را ثبت نگاه داشته و ورزش می کنید این نتایج مدت زمان طولانی حفظ خواهد شد. متناسب با سن افراد برخی از سفتی‌ها طبیعی است.

این نکته را بدانید که  در برخی موارد بعد از جراحی برحسی پوست افراد شاید نتوان با انجام یک عمل جراحی به نتایج مطلوب دست یافت و جراحی‌های دیگر هم نیاز باشد.

هزینه لیفت ران چه قدر است

همان گونه که در بالا اشاره شد لیفت ران به دو صورت انجام می شود به همین دلیل  نسبت هزینه های انجام آنبا هم متفاوت است . در مورد هزینه جراحی لیفت ران باید گفت که هزینه این جراحی  به عوامل مختلفی بستگی داردیکی از عوامل تاثیر گذار پزشکی است که می خواهد این جراحی را انجام دهد اینکه هزینه های مربوطه با توجه به تخصص، مهارت، تجربه و دانش او میتواند متفاوت باشد. همچنین هزینه های کلینیک یا بیمارستان؛ تجهیزات، پرسنل و همچنین روش انتخابی برای جراحی در تعیین هزینه نقش بسیار زیادی دارد  از همین رو توصیه می شود قبل از انجام این عمل با پزشک مربوطه جلسه مشاوره ای داشته باشید.